Svensk militär på korvetten Malmö fångade i natt sju somaliska pirater som försökte att kapa ett handelsfartyg i Adenviken. När korvetten Malmö kom fram till fartyget pågick kapningsförsöket. Det svenska fartyget sköt då varningsskott med kanon, kulspruta samt med hjälp av prickskytt för att få piraterna att avbryta försöket.

Samtidigt gav sig skyddsstyrkan ut i mörkret och bordade en fiskebåt.

De sju misstänkta piraterna finns fortfarande ombord på Malmö. Försvarsmaktens informationsstab uppger att besättningen väntar på besked från den EU-ledda operationens högkvarter om vem som ska ta hand om männen. Enligt avtal mellan EU och Kenya ska pirater som grips av EU-styrkorna föras till Kenya för att där ställas inför rätta. I svenskarnas uppdrag ingår inte att transportera gripna till Kenya. Det kommer andra länders styrkor att ombesörja.

– Vad som gör mig orolig är att piraterna söker asyl i Sverige nu när de är på ett svenskt fartyg.

Bohusläningen – Svensk militär grep somaliska pirater

Annonser