Göteborgs Posten har tydligen tagit del av ett internt dokument om hur Socialdemokraterna ska behålla makten i Göteborg.

Det interna (s) dokumentet innehåller partiets valstrategi för det här året och 2010. Det handlar om vilka väljargrupper som partiet ska fokusera på, vilka socialdemokrater som ska lyftas fram och viktiga lokala frågor som kommer att drivas.

– Medelinkomstföräldrar är den grupp som S kämpar extra för att fånga. Det är familjer med barn under 18 år som bor i villa, radhus eller bostadsrätt. De tjänar minst 25 000 kronor i månaden och ser ofta ljust på framtiden. Den här gruppen anses ha lätt för att byta parti och räknas som svåra för S att fånga in.

– Andra målgrupper som ska bearbetas extra under valrörelsen är yngre kvinnliga pensionärer, manliga yrkesarbetare i 40-årsåldern, kvinnliga välfärdsarbetare i 50-årsåldern, unga högskoleutbildade kvinnor i Göteborg och människor långt ifrån arbetsmarknaden.

Moderaterna är huvudmotståndare i kommande val. M siktar på att ta över S-styrda Göteborg, Malmö och Karlstad efter valet 2010.

Ett annat parti som nämns i dokumentet är Sverigedemokraterna. Den integrations- och mångfaldsgrupp som finns inom socialdemokraterna har ett särskilt uppdrag att bevaka SD, enligt det interna dokumentet.

Socialdemokraterna kommer att följa olika politiska utspel samt ta del av information på hemsidor och bloggar om Sverigedemokraterna. Även budskap i flygblad ska granskas.

Sossarna ska ”ta debatten” med egna flygblad.

I anslutning till den länkade G-P artikeln finn möjlighet att ”kommentera” och frågan är ”Hur ska Sverigedemokraterna bemötas?”

G-P – S kamp om makten

Annonser