Det svenska förbudet mot halal- och kosherslakt kommer att försvinna om EU-parlamentet får som det vill. Principen är som hittills att djur ska bedövas före slakt. Undantag görs dock för slakt av religiösa skäl, alltså främst traditionell halal- och kosherslakt som inte tillåter att djuren först bedövas. Sverige är i dag ett av två EU-länder som inte gör undantag för religiös slakt. Det andra landet är Danmark.

i Danmark hörs redan protester mot beslutet som togs med stor majoritet. Danske folkeparti säger att parlamentet ”ikke vil forsvare europæisk kultur, men bøjer sig for de barbarer, som hver dag sætter mere af dagsordenen i Europa”.

För att den nya slaktförordningen ska gälla måste det godkännas av ministerrådet. Går ministerrådet på samma linje som EU-parlamentet så kan Sverige inte längre hålla fast vid det gamla förbudet.

– På den svenska politikerfronten hörs det inget vilket jag tolkar som ett tyst medgivande till religiös slakt.
Islamiseringen av EU fortsätter med oförminskad hastighet samt detta är väl en anpassning inför att Turkiet skall bli medlem i EU samt en anpassning av den sk Medelhavspakten.

G-P – Slut på förbud mot religiös slakt

Annonser