Sverigedemokraterna hade lagt fram en motion i Landskrona kommunfullmäktig att kommunen skulle avskaffa skattefinansierat modersmålsstöd i förskolan. De hänvisar till att det är en verksamhet som inte är lagstadgad, som en minoritet av Sveriges kommunerna erbjuder.

Landskrona kommun har ett stort underskott i Barn-  och ungdomsförvaltningen och med att dra in detta stöd skulle nämnden göra en avsevärd besparing. Förra året kostade det skattefinansierade modersmålsstödet skattebetalarna i Landskrona cirka 600000 kronor, året innan en miljon kronor.

Sverigedemokraterna menar att det borde ligga i föräldrarnas intresse och finansiering om deras avkommor skall lära sig ett annat språk än svenska. Kostnaden skall ligga på föräldrarna och inte skattebetalarna. I motionen stod det också att de barn som börjat med skattefinansierat modersmålsstöd skulle få fortsätta med detta, inga nya barn skulle alltså erbjudas möjlighet via skattebetalarna får modersmålsstöd.

– Sverigedemokraternas talare han knappt sätta sig ner efter ha varit i talarstolen förrän rasistanklagelserna kom från vänsterkanten.

pker0small — Att begränsa en grupps möjligheter är rasistiskt. Det menar jag att de gör i den här motionen, sa Camilla Andersson Hult (V).

— Det är inte främlings- eller invandrarfientligt svarade Sd, ni är så duktiga på att säga det så fort man kritiserar något som har med mångkulturen i Landskrona att göra. Kom med något eget förslag om hur man ska finansiera underskottet i bun på fyra miljoner, svarade Olsson.

– Men det handlar inte bara om pengar. Det är också en fråga om identitet för SD, som enligt motionen befarar att modersmålsstöd gör det svårare att i framtiden se barnen som svenskar.

Som invandrare framhöll Mecide Özer (S) modersmålsundervisningens betydelse:

— För att trygga sin identitet, för att kunna lära sig ett annat språk, och för att fungera i det mångkulturella samhälle vi har idag, och bli en resurs. Jag ser inte hur det skulle hindra integrationen.

— Vi lever i ett globalt samhälle. Att kunna flera språk är en stor merit, sa Stina Hyltmark (FP), själv lärare.

Eva Örtegren (S) framhöll att läroplanen ändå kräver att förskolorna hjälper till med att inlärning av modersmålet, även om det inte står exakt hur:

— Så det är inte helt frivilligt, sa Örtegren.

Behöver jag säga att motionen avslogs med siffrorna 11 för Sverigedemokraternas motion och 39 mot och något eget förslag om hur underskotten på 4 miljoner kronor ska finansieras har jag inte läst om ännu.

Läs mer på Stefan och Carinas Sd blogg där signaturen Uncle Bob skrivit ett ”öppet brev” till vänsterpartisten Camilla Andersson-Hult.

Hd – Kompakt motstånd mot slopat språkstöd i förskolan

Annonser