Nästan var femte muslim i Danmark vill ha sharia-lagar införda i Danmark. En undersökning som är gjort av analys-institutet Capacent for DR nyheter visar, att 18 procent av muslimerna i Danmark svarar ja på frågan om ”Sharia bør integreres i dansk lov.”

Sharia-lagarna är flera hundra år gammla och bygger på principer från Koranen och är berätellser från profeten Muhammeds liv.

Men uppfattningen vad sharia är, tolkas mycket olika av muslimer runt om i världen.

I länder som Sudan, Nigeria och Iran betyder sharia-lagarna, att vissa brott kan leda till avhuggningar av händer och piskstraff. Samtidig är det regler, som ställer kvinnor i sämre ställning än män vilket tex betyder att en kvinna blir nekad rätten till skilsmässa.

I flera västliga länder är delar av sharia infört. I Danmark er det möjligt att teckna sk sharia-lån utan ränta och i Storbritannien är det upprättat sk sharia-råd, där man kan lösa privata tvister muslimer emellan.

Sharialagar är ett hot mot ”allas lika värde” och bör förpassas till soptunnan.

DR – Hver femte danske muslim ønsker sharia-lov

Annonser