Nu har det ”främligsfientliga och rasistiska” folkpartiet föreslagit i en motion till Trollhättans kommunfullmäktige att kommunen skule dra in eventuella dispenser från skolplikten av religiösa och kulturella skäl.

De två folkpartistiska ledamöterna fick inget gehör för sin motion utan den avslogs.

Såväl Peter Rådberg, (MP) som Jorge Pereira (S) och Fahimeh Nordborg (V) framhöll att motionen riskerar att spä på främlingsfientligheten.

Vad det handlar om är säkert det vanliga att vissa sk: ”hederskulturer” och religioner inte vill tillåta sina döttrar ha gymnastik, simma med sina klasskamrater och vara med på sexualkunskap i grundskolan.

– Vad det kan vara för främlingsfientlighet att alla oavsett kultur eller religion skall deltaga i all undervisning i grundskolan fattar jag inte.

TTELA – Motion om skolplikt avslogs

Annonser