Så här ser konstnärens skiss ut över tänkta delar av ett 3 x 5 meter stort monument. Svenska symboler som Wasaskeppet, Alfred Nobel och en ursvensk gran förenas med ett irakiskt böneutropartorn, en assyrisk tjur i mänsklig skepnad och en irakisk palm.

Ett problem finns dock. Svensk-irakiska föreningen har i ett brev till Södertälje kommun och Anders Lago erbjudit och presenterat projektet men fått ett tacksamt men klart nej tack.

Anders Lago tycker det är en fin tanke, men det blir märkligt om Södertälje kommun som inte beslutar om landets asyl- och flyktingpolitik ska stå som värd för ett sådant monument. Särskilt när Södertälje kommun aktivt arbetar för att begränsa och stoppa inflödet av asylsökande och flyktingar till Södertälje.

Hemska tanke att blanda ”svenska” saker med muslimska böneutropartorn.

LT – Lago säger nej till irakiskt tackmonument

Annonser