Somalias parlament har röstat ja till ett regeringsförslag om att införa islamisk lag, sharia. Förslaget antogs enhälligt på lördagen av de 340 närvarande ledamöterna i parlamentet

– Sharia är enda möjligheten att hitta lösningar för det här landet, sade informationsminister Farhan Ali Mohamoud till reportrar i mars.

Migrationsverket (2009-04-04): Förändrad bedömning av klanskydd i Somalia.

– I Somalia är klanen fundamental för samhällslivet. Enligt tidigare praxis har somalier i allmänhet ansetts skyddade från förföljelse i de områden där deras klaner funnits. Minoritetsgrupper har däremot varit mycket utsatta då de står utanför klansystemet. Den politiska utvecklingen i landet har lett till att klanernas möjligheter att ge skydd till sina medlemmar successivt försämrats under de två senaste åren.

– Personer som tillhör någon av landets klaner kan i regel leva under ganska säkra förhållanden i områden som kontrolleras av den egna klanen. Migrationsverket måste dock göra en individuell bedömning om det är relevant, rimligt och möjligt med ett internt flyktalternativ i de ärenden där det kan vara aktuellt.

– Hittills i år har 887 somalier sökt asyl i Sverige. För närvarande är det totalt 2082 personer från Somalia som väntar på beslut från Migrationsverket

Migrationsverket flaggar nu för ökad import av Afrikas zigenare. Det är tydligen bättre att flytta hit de somaliska klanerna eller är de så j-la idiotiska på Migrationsverket att de tror att klantänkandet försvinner iom ett PUT med livstids försörjning via svenska skattebetalare försvinner. Utbytet av svenskar mot de afrikanska klankulturerna fortsätter i oförminskad hastighet.

Migrationsverket – Förändrad bedömning av klanskydd i Somalia
SvD –