Barn får inte gifta sig, och därför finns en artonårsgräns för äktenskap. Men det går att söka dispens. Länsstyrelsen i Skåne granskar varje år 4–5 ansökningar. Handläggaren Joonas Terje skulle helst slippa utredningarna.
– Lagstiftningen är luddig. Det vore enklare om artonårsgränsen gällde.

Det kan väl inte vara så svårt för vår lagstiftande församling att stifta en lag, den politiska majoriteten borde vara 100% för att hindra ”barnäktenskap”.

Det vanligaste argumentet att få ingå barnäktenskap lyder ”Jag har träffat någon som är bosatt i ett annat land och som jag vill gifta mig med”. Eller: ”Den som jag vill leva med har inte fått uppehållstillstånd i Sverige och därför vill jag gifta mig med honom”.

Religionen nämns också ofta som ett skäl. I den kategorin är ungdomar med muslimsk tro överrepresenterade.

– Detta är väl djupt kränkade för den pedofildyrkande religionen Islam och DO hjälper säkert till att mjölka skattebetalarna för att tysta ”de kränktas kör”.

– Här kommer hederskulturen in som ett nytt exotiskt inslag i den svenska multikulturella faunan. Är det detta som definieras som ”svenskhet”

Ibland har vi kunnat se i flickans sätt att uttrycka sig att hon är under någon form av tvång. Exempelvis att hon inte får flytta för att studera om hon inte först gifter sig.

barnaktenskap

Den yngsta sökande var 14 år, man får verkligen hoppas att det blev avslag i den ansökan.

Sydsvenskan – Luddig lag för omyndiga som vill gifta sig

Annonser