FN:s råd för mänskliga rättigheter anser att religionskritik ska betraktas som ett brott. En resolution har nu antagits som ska skydda islam och muslimska minoriteter från ”intolerans och diskriminering”.

Den 26 mars antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som medför att kritik mot religion likställs med diskriminering, alltså en brottslig handling. Anledningen var enligt rådet att det finns en utbred islamofobi efter 11 september.

Alla religioner/teologier måste få kommenteras och kritiseras.

På UN-watchs hemsida har över 200 organisationer skrivit under en protestlista. Och runt om i världen kritiseras Islamiska konferensen (OIC), med sina 57 medlemsländer, för en aktiv lobbykampanj som skadat FN:s anseende. Och även om resolutionen inte är bindande ses den som ett sätt att strypa yttrandefriheten, snarare än att skydda dem som blivit diskriminerade.

-Den grundläggande principen för yttrandefrihet bygger på att det är individen och inte religionen som ska skyddas. Det en linje som Sverige har drivit tillsammans med övriga EU, säger Gustav Blix (M), ledamot i utrikesutskottet.

Sveriges hållning som också är likvärdig med EU:s hållning i frågan är att vi inte accepterar den typ av skrivningar i de dokumenten vi nu har att förhandla om.

Dagen – Sverige säger nej till förbud mot religionskritik
Dagen – Kritik av islam är inte alltid samma sak som islamofobi
Dagens fråga – Ska man alltid kunna kritisera religion? med möjlighet att rösta och kommentera och över 80 % av Dagens läsare har svarat ja på frågan just nu.

Annonser