Tolv av Sveriges tjugoen polismyndigheter rapporterar att det under 2008 förekommit hot och i några enstaka fall våld riktat mot politiker. Totalt handlar det om ett 30-tal fall av polisanmälda hot som utretts.

–En sak är tydlig säger chefsalalytikern vid Länspolisen
– Ju mer extrema politikerns åsikter är desto värre blir hoten och eventuellt också våldet. Här gäller det att vara proaktiv – det sista Sverige vill ha är ett politiskt mord, säger Markus Grundtman.

– Vad menas med ”extrema åsikter”? Är det när man går utanför de sju riksdagssystrarnas referenser? Är man extrem med sina åsikter när man anser att Sverige tagit emot alltför många invandrare under kort tid och anser att invandringspolitiken bör läggas om.

Sverigedemokraterna är det parti som är mest utsatt, även i ett nationellt perspektiv vilket Säpo konstaterade i rapporten ”Hot mot förtroendevalda” våren 2008.

I Kalmar län har upprepade hot och trakasserier riktats mot en politiker inom SD. Bakom hoten ligger en grupp som kallar sig AFA Dackebygd. Hoten har dykt upp under kommentardelen på politikerns blogg och hans bostad har utsatts för skadegörelse.

Polisutredningen visade på att hoten hade skickats från en dator kopplad till en server hos Mönsterås kommun. Datorn har inte kunnat identifieras och det finns hundratals datorer kopplad till servern.

Thoralf Alfsson, Sverigedemokrat i Kalmar har skrivit på sin blogg om dessa hot som nämns i artikeln.
SvD – Svårt att utreda hot mot politiker
SvD – Sd politiker mest utsatta

Annonser