Att falska adresser säljs till asylsökande är oacceptabelt, säger migrationsminister Tobias Billström (M). Han hoppas att ett aktuellt förslag att begränsa möjligheterna för asylsökande att välja bostadsort, också ska minska adresshandeln.

Jag tycker det är mycket prat och liten verkstad i Alliansregeringen när det gäller den totalt havererade asyl/invandringspolitiken. Tänk om det var samma beslutsamhet i denna fråga som det var att avskaffa fastighetsskatten, höja a-kassan, sänka inkomstskatterna osv.

När det gäller invandringspolitiken händer det inte mycket mer än några utredningar som inget blir av mer än just en utredning. Köttsumamin av ”högvinster” från tredje världen fortsätter i oförminskad styrka trots att Alliansen varit vid makten snart i 3 år.

Vi har ingen möjlighet att ta emot 100 000-tals högvinster varje år i form av analfabeter, folk som av religiösa skäl ej kan förvärvsarbeta, damer som ej kan ”skaka hand” i det offentliga rummet och som kräver egna könssegregerade bad.

När det gäller uthyrningen av co/adresser säger Lars Tegenfeldt som är rättslig expert på Skatteverket att vare sig den som upplåter adressen eller hyr in sig gör något fel, inte något brottsligt i alla fall. Men om man tar betalt, så är det ju en inkomst man ska skatta för.

Men se till då att agera på detta brottsliga beteende då, vissa lite stake någon gång.

SvD – Adresshandeln upprör minister

Annonser