Polisen i Skåne ska bli bättre på ”etik och mångfaldsfrågor” detta med anledning av den senaste tidens fokus på rasism inom kåren. Nu har polisledningen presenterat en ny åtgärdsplan.

Den nya åtgärdsplanen består av tolv punkter. Det handlar till exempel om att diskutera mångfaldsfrågor vid reguljära arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal, att arrangera seminarier för chefer, att låta chefer, utredningspersonal och poliser i yttre tjänst genomgå en särskild mångfaldsutbildning med inriktning på bland annat diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter, samt att plocka in vad Eva Årestad Radner kallar ”resurspersoner”.

– Vi har ju ett brett spektrum av föreningar här i Malmö, vars medlemmar tillhör olika diskriminerade grupper. Dem vill vi bjuda in, för att de ska berätta om sig själva.

Slutsats av ”Malmöhändelsen med de sk rasistiska poliserna” är att stenkastning, mordbränder, mordförsök mm mm är legitimt iom att det är polisens fel att det blev som det blev. Signalerna som samhället sänder är att vandalisering är okey.

– ”resurspersoner” är det de som verkar i källarmoskéerna?

Kan inte samhället ta in dessa invånare i Rosengård ist och utbilda dem i hur man förväntas leva och uppföra sig i Sverige, det är ju trots allt vi skattebetalare som står för deras uppehälle via olika skattefinansierade bidrag. Det är ju trots allt vi som gett dem en fristad i landet och då borde man rätta sig efter den som härbärgerar dem.

Det låter som väldigt bra det här men antagligen kommer ingen förändring att ske bland invånarna i Rosengård, stenkastningen, mordbränderna och vandaliseringen kommer att fortsätta i oförminskad styrka. Nu har ju legisterna fått svart på vitt att det inte beror på dem själva, det är ju den sk ”rasistiska polisens fel”

Skånskan – Polisen ska få mångfaldsutbildning
Bilden hämtad från bloggen Som Jag Ser det-68

Annonser