Svensk? ställ dig sist i kön

Svensk? ställ dig sist i kön

– Etableringssamtal för nyanlända invandrare. Det är det nya systemet som ska göra att invandrare snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. Detta är Nyamko Sabuni (FP) nya giv för att byta ut svenskarna på arbetsmarknaden. Svenskarna skall bytas ut mot främst muslimer från tredje världen. Svensk arbetsmarknad saknar nämnligen den kompetensen som dessa avskräden besitter.

Systemet med etableringssamtal går ut på att nyanlända invandrare så snart som möjligt efter att fått sitt permanenta uppehållstillstånd ska få träffa en handläggare på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dem att hitta rätt utbildning eller arbete.

Alla Volvoarbetare, sjukvårdspersonal, industriarbetare skolpersonal mm. som fått gå från sina jobb och som redan finns i landet och som är arbetslösa ska tydligen ställa sig sist i kön till förmån för Muhammed, Ahmed och allsköns hottentotter som söker lyckan med att söka ”asyl” i Sverige.

– Detta är ett hån mot alla redan arbetslösa svenskar att alla våra gemensamma resurser i form av skattepengar ska gå till kötttsunamin som väller in i landet från jordens alla hörn.

– Genom att ta reda på vad nyanlända har med sig i bagaget, vilka erfarenheter och utbildningar de har och om de vill fortsätta inom samma bana eller byta säger Nyamko Sabuni.

Spännande att se vad dessa vandrande tält skall erbjudas för sysselsättning, alla analfabeter vad ska de jobba med ? De muslimska adelsdamerna lär väl inte vara intresserade av förvärvsarbete. Vilken kompetens har alla dess hottentotter som vi saknar i landet och som skall kvoteras in med alla till buds stående medel.

Gödslandet med skattepengar pågår vidare, självklart på den arbetande svenskens beskostnad. Varför inte satsa samma resurser på de redan arbetslösa svenskarna?

BLT – Invandrare ska få arbete snabbare