Ami Lönnroth

Ami Lönnroth

– För Ami Lönnroth, krönikör i Läns Tidningen i Södertälje har alltid PK betytt Publicistklubben, det är en sammanslutning av publicister som grundades 1874 för att värna om tryckfriheten och yttrandefriheten. Själv är hon medlem där sedan 1971.

– PK är ett forum för öppen debatt om samhällsfrågor och mediernas roll. Vi som debatterar där gör det med öppna kort, vi presenterar oss med våra namn och står öppet för våra åsikter. Vi utvecklar egna ståndpunkter och lyssnar på andras. Jag är stolt över att vara PK-medlem.

Den här ”pk” tanten har svårt för att debattera med ”anonyma” personer som inte vågar gå ut med sitt egna namn.

Hon säger vidare att hatet och hoten frodas på nätet och för att åstadkomma en bättre samtalston borde aldrig anonyma inlägg publiceras.

– Jag förstår inte vad problemet är för det måste väl vara innehållet i en debattörs olika argument/påståenden som för en debatt vidare, inte va han/hon heter eller kallar sig på nätet.
– Det kan vara så att personerna av någon anledning inte vill röja sin identitet och enligt denna pk tant får man ej vara med i samhällsdebatten.

– Helt klart är etablisemanget störda av bloggosfären och dess ”anomyma” bloggare som gör det svårt för media att ljuga folket rätt upp i ansiktet och komma med ”sina” sk sanningar. Fler och fler medborgare väljer att söka sin egna information på nätet och ofta överensstämmer den ej med ”sanningarna” som står i ”fulmedia”.

– Vad det handlar om är att etablisemanget ej har ”kontroll” på medborgarna och dess åsikter.

LT – Det är på nätet som invektiven och hatet frodas med kommentarer

Annonser