Niondeklassarna i Borås halkar efter allt mer i betygspoäng jämfört med snittet i Sverige. För tredje året i rad ökar skillnaderna.

Kommunens kvalitetssamordnare för skolorna i Borås sitter nu med pannan i djupa veck och ska sammanställa statistiken från Skolverket och de olika kvalitetsredovisningarna till politikerna i kommunen. Detta ska diskuteras i kommunstyrelsen i mitten av april.

Jag kan tala om för Boråsarna att enligt skolverkets statistik var det 27,9 % av alla barn med utländsk bakrund som gick ut årskurs 9 som ej hade uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Dessa siffror gäller de som slutade våren 2008.

För svenska barn var det för pojkar 13,8 % och för flickor 14,7. Av 208 elever som ej hade uppnått målen var det 70 elever med utländsk bakgrund som ej klarade målen (34 %).
– Bilden är ”klickbar” för större storlek.

skolresultat-boras

En politiker från kd säger: – Det här är ingen utveckling vi är nöjda med, säger det ansvariga kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD). Vi måste spänna bågen. Och då måste vi börja i de yngre klasserna och återställa ordningen där.

– Vad menar han med ”återställa ordningen”?

Verksamhetschefen för utvecklingsenheten konstaterar att niondeklassarnas betyg inte visar någon positiv utveckling i kommunen.
– Vi måste förbättra kvaliteten i matematikundervisningen, ända från förskolan.
– När det gäller elever i behov av särskilt stöd kan vi nu se att de insatser Borås gjort under 5-6 år inte biter.

– Glädjande för ledande multikultipolitiker i Borås kan jag visa en siffra som i alla fall är hög när det gäller invandrare/flyktingar i Borås kommun är att drygt 72 % av allt socialbidrag hamnar i invandrarnas fickor.

– Bloggpost om socialbidragen i Borås.
Borås tidning – Borås skolor halkar efter allt mer
Skolverket – gör statistik på din kommun

Annonser