Stefan Fölster som jobbar som chefekonom på Svenskt Näringsliv har en debattartikel införd på Aftonbladet där han belyser hur dålig uppföljning det är av olika biståndsprojekt på SIDA.

Tänk dig att nittio procent av alla mediciner som Apoteket sålde vore helt otestade. Eller att det vore omöjligt att veta om elever lär sig något i skolorna. Sveriges hjälp till de allra fattigaste i världen fungerar faktiskt så. Tidigare rapporter om oegentligheter i biståndsutbetalningar har ofta tolkats som enskilda misstag i Sidas arbete.

Så här ser verkligheten ut på SIDA, dålig uppföljning på hur våra skattemiljarder används till. Vad det handlar om är att sätta upp mål för hur pengarna änvänds och vilket ändamål samt syftet. Vi skattebetalare borde få veta hur våra pengar används till och hur bra/dåligt SIDA projekten utfaller.

Artikelförfattatren på Aftonbladet har varit konsult åt ett företag som slumpmässigt granskat 108 olika biståndsprojekt på SIDA. Biståndsorganisationen kan inte hitta sina egna underlagsdokument för 33 projekt under de tre månaderna som konsulterna försökte få ut dem. Av de återstående 75 projekten fanns en omfattande dokumentation och beskrivning av seminarier och annat som hade genomförts, men enbart i tio procent av fallen fanns ett tydligt mål för effekten som skulle uppnås.

– Inte ett enda projekt hade utvärderats på ett sätt där effekten kunde jämföras med någon kontrollgrupp eller liknande. Ibland skrevs så kallade ”utvärderingsrapporter” för biståndsprojekten. Sida konstaterar emellertid själv i en genomgång av sina utvärderingar att de inte säger mycket om effekterna på de övergripande målen som fattigdomsbekämpning och att projekten inte i särskild hög utsträckning involverar fattiga människor.

Många projekt har i stället karaktären av seminarieserier där svenskar åker på dyra resor för att berätta om personaladministration för serbiska ministerier, om makroekonomiska prognoser för det ryska finansministeriet, om etik för journalister i Thailand eller för att spela teater i Mellanöstern och Sydafrika.

Det finns en möjlighet att rösta i anslutning till debattartikeln.
sida

– Det är lätt att gödsla med andras pengar som Sida gör. Vi skattebetalare borde ställa krav på att våra skattepengar används på ett riktigt sätt och går till de som verkligen behöver det.

Aftonbladet – Världens fattigaste behöver vassare bistånd

Annonser