Maha Alhaddad (tältet på bilden) är socialdemokrat och tidigare ledamot av barn- och utbildningsnämnden. Hon har länge drivit frågan om speciella badtider för kvinnor och lämnade sitt förslag till kultur- och fritidsnämnden i april förra året.

Nu har en enig nämnd beslutat att det skall bli skattefinansierad könsapartheid på Alnöbadet i Sundsvall, beslutet tog igår. Beslutet innebär att kvinnor får särskilda badtider på Alnöbadet under en försöksperiod hösten 2009.

Kultur- och fritidsnämnden betalar hyra, material och grundbemanning. Nämnden vill också att alla kvinnor ska lära sig simma och de speciella badtiderna ska utnyttjas som lärotillfällen för de kvinnor som deltar.

Sedan 2008 driver Njurunda simhall och Sundsvalls kommun en satsning där simhallen en gång i veckan har öppet enbart för kvinnor. Ett 20-tal kvinnor brukar deltaga under kvinnokvällarna. Kommunen finansierar hyran och Njurunda Simsällskap bidrar med kvinnliga ledare.

Den ursprungliga tanken med kvällarna var att få dit en särskild grupp kvinnor, något som enligt Per Eriksson, anställd på Njurunda Simhall, inte har lyckats särskilt bra.

– Det är inte fullt så många med annan etnisk bakgrund som vi hade hoppats på i början, säger han

Att det skall vara speciella badtider för dessa adelsdamer, badhuset skall tömmas på män, mörkläggningsgardiner skall sättas för fönster osv. Scheman för den manliga personalen på badhuset får läggas om för de får väl inte vistas i lokalerna för tänk om de kunde få se en av dessa damer bada i tältet.

– Den muslimska adeln tar nya marknadsdelar för varje dag som går, de får sin vilja igenom med särbehandling gång efter gång.

Samtidigt kan man läsa om att idag har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Sundsvall föreslagit att tre grundskolor skall läggas ner. Syftet med nedläggningen är att minska lokal- och administrationskostnaderna.

– Kommunen har pengar till könssegregerade bad men inte till skolan.

Sundsvalls tidning – Vill ha badtider för kvinnor
Sundsvalls tidning – Kvinnosim blir verklighet
SvT – Tre skolor i Sundsvall läggs ner

Läs gärna kommentarerna till artiklarna i ST

Annonser