– Dalarnas Tidningars webplats ”Brottsplats” har förärats en polisblogg. Det är en erfaren utredare som har 40 tjänsteår som polis som skriver bloggen.
– Syftet med polisbloggen är att kunna ge läsarna en bättre förståelse för hur polisarbete fungerar. Bloggen är anonym för att inte utpeka eller identifiera enskilda individer som misstänks för eller har drabbats av brott.

– Det vore ju förskräckligt om medborgarna fick veta vilka som är kriminella, dessa individer skall ju helst behandlas som kungar. Kriminella skall ju helst behandlas med silkesvantarna på. För tänk om medborgarna fick reda på att de flesta våldsbrott/våldtäkter begås av personer med annan etnicitet än svenskar.

– Med svenskar menar jag född i Sverige av svenskfödda föräldrar.

När jag gick hem i går insåg jag att den här dagen skulle bli jobbig. Inte just för att det var mycket att göra utan för typen av jobb. 3 från ett annat land ska höras med tolk och det brukar bli jobbigt. Det blir aldrig lika bra med tolk. Man får inte samma kontakt och man tappar en del nyanser och tonlägen. Kan så vara, men det svåraste är nog skillnaden i kultur. Olika tankesätt och olika syn på familjen som är det centrala. Det patriarkatiska genomsyrar allt. Just detta är hedersrelaterat och för oss blir det svårt att förstå. Det är svårt att förstå att en pappa kan bestämma vem dottern ska gifta sig med. Nåväl det är bara att gilla läget och försöka göra det bästa.

-Jag hoppas att budskapet du gav till den patrialkala pappan är att vi i Sverige har skrivit under de männskliga rättigheterna och i det fördraget står det att man skall få välja livskamrat själv. Att individen själv bestämmer umgänge osv.

-Myndigheter och andra organisationer som kommer i kontakt med dessa ”hederskulturer” måste klargöra att patriarkatiska strukturer inte tolereras i vårt samhälle, detta är ej förhandlingsbart.
– Passar inte galocherna är det bara att packa väskan och flytta hem igen.

Polisbloggen

Annonser