I veckan har journalisterna Mats Wingborg och Anna-Lena Lodenius fått göra reklam för en nyutkommen bok med titeln ”Slaget om svenskheten – ta debatten med Sverigedemokraterna” ”.

– Boken är ett beställningsjobb från en vänsterinriktad tankesmedja. Syftet med boken är att den ska fungera som ett redskap och en hjälp att ta debatten med sd på ett bättre och mer genomtänkt sätt.

Boken har fått reklam i statsfinansierad media, både Sveriges Radio och SvT har haft programinslag i veckan om boken. Anna-Lena Lodenius var med ”Godmorgon Världen” den 8 mars.

– Sverigedemokraterna går framåt i opinionsundersökningarna, vilket gör de etablerade partierna alltmer nervösa inför nästa val. Samtal med Anna-Lena Lodenius som är aktuell med boken ”Slaget om svenskheten”, om konsten att ta debatten med Sverigedemokraterna.

– Som vanligt när det gäller Sverigedemokraterna får de aldrig vara med och bemöta kritiken utan alla pratar om dem utan att få vara med i debatten.

Enligt Sverigedemokraterna har författarna helt oemotsagda och med okritiska och dåligt pålästa programledare, uttalat sig om Sverigedemokraterna i mycket negativa ordalag. Författarna har sagt att partiets verklighetsbild är felaktig, att partiet saknar lösningar på dagsaktuella problem, att Sverigedemokraterna ljuger om sina egna åsikter och att ett sverigedemokratiskt inflytande i svensk politik skulle leda till massarbetslöshet och kapsejsning för den svenska ekonomin. Man har till och med hävdat att partiet står för en apartheidpolitik.

– Sådan här skit får dessa båda författare sitta och slänga ur sig helt helt oemotsagda i statsfinansierad sk ”Fri televison”.

– Sverigedemokraterna kontaktade redaktionen för Gomorron Sverige redan dagen innan inslaget skulle sändas för att uttrycka sin förvåning över att de inte bjudits in och för att få reda på varför redaktionen tagit beslutet att inte låta oss kommentera författarnas åsikter.

SD har nu lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden.

-Jag såg inslaget av en händelse i torsdagsmorse, strax före kl 7 sändes det och jag tyckte mig höra att programledaren i soffan uttalade sig om att Sd inte var med och fick bemöta kritiken.

Saxat från Sd -Kurien:

– Vi har inget problem med att meningsmotståndare kritiserar Sverigedemokraterna i media. Det är i grunden positivt att människor har åsikter om vårt parti och skriver böcker om partiet. Det visar att vi är ett parti som väcker intresse och engagerar människor. Det är positivt och borde också kunna öppna för intressant debatt. Debatten har dock helt uteblivit i detta fall till förmån för ensidigt rapporterande om författarnas åsikter. När public service systematiskt möjliggör denna ensidiga och mycket grova rapportering med frånvaro av kritiska programledare och utan att vi ges möjlighet att bemöta kritiken, så måste vi protestera. Från pressekretariatets sida har vi därför beslutat att anmäla inslagen i Sveriges Radio och Sveriges Television till Granskningsnämnden för radio och TV.

Lyssna på ”Godmorgon Världen” i webradion.
Sd -Kuriren– SD anmäler Sveriges Radio och SVT till granskningsnämnden.
Boken har förärats en helt egen blogg – Slaget om svenskheten
Anna Lena Lodenius blogg
Premiss förlag – Slaget om svenskheten // 170 kr
Två Böcker om Sverigedemokraterna

Annonser