– Huvudskyddsombuden vid Göteborgs Spårvägar har i Göteborgs – Posten en debattartikel införd. De kommer inte att tveka att skyddsstoppa kollektivtrafiken i Göteborg om inte politiker och ansvariga tjänstemän inom Västtrafik vaknar upp och ser problemen med stenkastning och sabotage mot kollektivtrafiken.

Artikelförfattarna skriver att det är inte längre en fråga om utan när en riktigt allvarlig olycka med stenkastning mot buss eller spårvagn inträffar i Göteborgs kollektivtrafik där antingen förare eller passagerare kommer till allvarlig skada.

De som arbetar inom kollektivtrafiken kan vittna om hur deras arbetsdagar mer och mer präglas av olika situationer där våld och hot förekommer eller rena sabotage mot fordonen i form av stenkastning mot rutor där passagerare befinner sig.

– Stora stenar kastas rakt in i vindrutan där föraren sitter, även beskjutning från luftvapen förekommer. Detta kan inte vara annat än sabotage riktat mot kollektivtrafiken i Göteborg.

En händelse som debattörerna tar upp är:
– Den 22 januari inträffade en allvarlig händelse på Backa Kyrkogata där förare och resenärer blev utsatta för en kraftig stenkastning med ett stort antal rutor som krossades, samt att föraren blev hotad och slagen med en lång skruvmejsel.
Resultatet av denna händelse blev en skadad och chockad förare (som i dag inte kör på kvällarna längre ), chockade passagerare, elva krossade rutor, flertalet bortslitna stoldynor och detta till en kostnad av cirka 200 000 kronor.

– Kollektivtrafiken utgör är en av samhällets viktigaste funktioner i vår vardag. Det borde vara en självklarhet att man skall känna sig trygg i kollektivtrafikens fordon. Denna trygghet skall de som åker som passagerare eller arbetar som förare känna. Sabotage och attacker är inte värdiga ett samhälle som är inriktat på att få sina medborgare att lämna bilen och åka kollektivt i stället.

– Återstår att se om det finns någon politiker eller annan tjänsteman som har någon ryggrad att ta itu med detta växande samhällsproblem. Jag har sagt det förr och säger det ingen ” Samhället är på väg mot anarki och allmän laglöshet”.

– Kontentan av detta blir väl att ännu några skattemiljoner plöjs ner ännu ett ”integrationsprojekt” som inte leder till någonting. Alltför många skattemiljoner plöjs ner i ”massinvandringsindustrin” som inte leder till någonting, denna sektor har blivit den ”tredje sektorn” efter den privata och offentliga.

G-P – ”Skott” mot spårvagnar (2009-03-01)
G-P – Kunde kostat kollegorna livet (ungdomsgäng släpper cementblock på polisbil)
G-P – Debatt med möjlighet att ”Tycka till” för läsaren

Annonser