Kvinnobad populära?! Eller är det snarare ett skapat behov? Som ett brev på posten när man öppnar upp för nya religiösa krafter kommer nu könssegregerade badinrättningar, även om det ännu så länge bara är delvis.

Så börjar en debattartikel skriven av Maria Hagberg ,författare och debattör i feministiska frågor på SvTs Debattforum.

Hon tar upp i sin debattartikel att både tjänstemän och politiker tar beslut om att både uppmuntra och att låta skattefinansierade badinrättningar utöva könssegregering.

Vill någon grupp ha exempelvis separata badtider, gymtider mm. kan de för egna pengar hyra lokalen till marknadshyra, och då bortom ordinarie öppethållandet för allmänheten.

– Jag trodde i min enfald att den tiden var förbi och vi skulle gå vidare med krav på att motsatsen. Vi har länge i Sverige haft en hyfsat ickemoraliserande sexualpolitik, nu gör man i en handvändning en resa decennier tillbaka i tiden till ett sexualfientligt samhälle.

-Den muslimska adeln vill inte beblanda sig med en övriga befolkningen iaf inte de muslimska adelsdamerna, de skall ju tom bada med kläderna på helt avskärmade från män.

– Kommer nu den här debattören få rasiststämpeln på sig och därmed uteslutas från den offentliga debatten?

– Islamiseringen av Sverige fortgår med oförminskad styrka, så länge ingen vill/vågar sätta ner foten och tala om att i Sverige badar vi med varandra oavsett kön i offenliga badhus, passar inte galoscherna får man välja, bada som ”vanligt folk” eller avstå.

SvT – Opinion

Annonser