Ännu en insändare i Dalarnas Tidningar, tycker mig känna igen namnet som skrivit insändaren.

dt-090306

– Man tycker att människor som har arbete borde ha första ”tjing” på platser inom barnomsorgen, men tyvärr är det inte så i verkligheten.

– Det är väl så att de somaliska storbarnsfamiljerna som invaderat Borlänge tar de mesta resurserna i anspråk när det gäller skola/barnomsorg. De vandrande tälten ska väl gå någon timma om dagen på SFI och då måste man ha barnomsorg.

– Ännu en insändare av samma debattör i Dalarnas Tidning

Dalarnas Tidningar

Annonser