Skolinspektionen har sedan i höstas granskat utbildningsverksamheten i Vänersborg. Nu har rapporten presenterats för skolledare och rektorer och av den framgår det att utbildningarna är bra organiserade och erbjuder barn och elever en god miljö för lärande och växande. Skolorna i kommunen är väl fungerande och det bedrivs ett utvecklingsarbete utifrån målen i kommunens skolplan. Barn med med behov av särskilt stöd får det inom gruppen. Det finns inga särskilda undervisningsgrupper för dessa elever.

– Trots detta går var fjärde (25%) ut med ofullständiga betyg när de lämnar grundskolan i Vänersborgs kommun.

-Jag personligen är för att fånga upp de som har problem tidigt och där kunna sätta in extra resurser. Eftersom jag nyss har haft/har barn i skolan vet jag hur det ser ut med undervisningen i skolan.

– Finns inte sk ”OBS” klass längre?

– Själv har jag ifrågasatt vissa delar i skolans undervisning på utvecklingsamtal osv med får då nästan svaret att ”vi undervisar inte på stenåldern”.

– Det krävs att nästan att våra barn har engagerade föräldrar som kan bedriva någon form av privatundervisning när barnet inte förstår vad som har gått igenom på lektionen.

– Någon form av ”kunskapstester” måste göras tidigt och gärna återkommande så man kan fånga upp de elever som har svårt i skolan och kunna erbjuda dem ett ökat stöd.

– Att barnen lär sig räkna, läsa och skriva samt goda kunkaper i hur samhället är uppbyggt är grunden för att landet skall leva vidare och utvecklas.

ttela-kommentar

TTELA

Annonser