Borås kommuns statistik visar att nästan var fjärde person i Borås har sina rötter i andra länder. De senaste ett hundra åren har det kommit en jämn ström med nya människor till stan.

Från 1950 och några decennier framåt kom det stora grupper från bland annat Finland och Jugoslavien. Det var människor som sökte sig hit för att det fanns jobb och det var en tid när svensk ekonomi blomstrade.

Idag kommer de flesta människorna hit för att de flyr från krig och konflikter. Det har på senare år kommit stora grupper från bland annat Irak och Somalia.

Just nu läser cirka 500 personer svenska på SFI i Borås. Dessa kommer från hela världen och har varit här olika länge. Borås kommun har förärats en ”professor” som går på SFI utbildning bland alla analfabeter. Alla har gemensamt att de vill bo och leva i Sverige.

– Tyvärr framgår det inte i artikeln vad verksamheten har varit tidigare för denna professor.

– Jag personligen har väldigt svårt att en riktig professor skall behöva gå SFI, han borde kunna vara så pass bildad att han kan klara sig i samhället och ha ett kontaktnät bland sina professorskollegor att kunna få ett eget nätverk av svensktalande

BT – På väg in i det nya landet

Nya boråsare som pdf fil, ett axplock av högvinsterna som bosatt sig i Borås.

Annonser