Den ”röd-gröna rörans” ledning i väljarundersökningarna har krympt till 3,9 procentenheter, 50,0 mot 46,1. I januari var ledningen 9,2 och när den internationella finanskrisen slog till i fjol höstas ledde oppositionen med drygt 19 procentenheter. Väljarstödet för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det lägsta sedan oktober 2006. Och väljarstödet för de fyra regeringspartierna har inte varit så högt sedan samma första mätning efter förra valet.

I parentes är skillnaden mot Synovates januarimätning.
– Socialdemokraterna får 38,1 % (- 2,0)
– Miljöpartiet får 6,3 % (-0,3)
– Vänsterpartiet 5,6 % (+0,4)
– Centerpartiet 5,2 % (-0,8)
– Folkpartiet 7,1 % (+1,2)
– Kristdemokraterna 4,9 (+0,8)
– Moderaterna 28,8 % (+2,0)

– Sverigedemokraterna får 2,9 % (-0,8)

Andelen osäkra har ökat till 20,5 procent, den högsta nivån hittills under den här mandatperioden.

Var femte väljare är osäker på hur han/hon skall rösta och antagligen kommer dessa avgöra valutgången. Här har Sd sina potentiella väljare, många väntar på att någon av de sk etablerade partierna ska ta tag i det växande problemet i den totalt havereade invandringspolitiken.

– Vi lär nog få se flera populistiska förlag främst från fp och m ang ”hårdare tag” i invandringspolitiken men det stannar vid just det ett förslag bara.

– För socialdemokraternas ras förtsätter med Mona vid rodret och med den nya partisekreteraren kommer många svenska arbetare att lämna det sjunkande (s)keppet. Fler och fler arbetare ser att (s) inte är det arbetarparti som det en gång varit.

DN
SvD
Synovate

Annonser