Ekonomisk kris och dyster arbetsmarknad gör att kommunen förlorar 48 skattemiljoner under 2009. Och nästa år kan den siffran fördubblas.

– Då tappar kommunen över 100 miljoner jämfört med våra prognoser. Vi klarar det här året, men sen blir det betydligt värre, säger Anders Lago (S), kommunstyrelsens ordförande.För Södertäljes del innebär det att skatteintäkterna i år minskar med 48 miljoner kronor jämfört med budget.

– När skall alla irakiska raketforskare, ingenjörer och läkare se till så budgeten kommer i balans.

– De riktigt stora problemen kommer nästa år, säger Anders Lago. Hittills har kommunen anpassat sig till lågkonjunkturen genom ett stimulanspaket, som bland annat drar igång byggprojekt tidigare än planerat, och ett åtstramningspaket som ska spara 27 miljoner kronor genom att exempelvis dra in på kurser, konferenser och konsulter.

-Svenskar med jobb flyttar till grannkommunerna medan den muslimska eliten från Irak fyller på Södertälje i aldrig sinande ström.

Anders Lago ser inte utflyttningen av skattebetalande svenskar som något problem för Södertälje problemet är att Södertälje fått ta emot orimligt många flyktingar.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2007 var den sammanlagda inkomsten för de 3 402 utflyttarna drygt 714 miljoner kronor medan de 2 825 som flyttade in hade en totalinkomst på drygt 553 miljoner kronor.

LT – Lago ser inte utflyttningen som något stort problem
LT med läsarkommentarer

Annonser