Kriminologiprofessorn Jerzy ”Bagdad Bob” Sarnecki beskriver hur unga killar med utländsk bakgrund kontrolleras ofta de upplever att de blir sämre bemötta och därför beter sig sämre. Vilket leder till att de kontrolleras ännu hårdare. Det skapar motsättningar mellan polisen och olika grupper i samhället.

– Det är ingen tvekan om att personer med invandrarbakgrund står för en större del av brottsstatistiken. En del av det är ett resultat av diskriminering i rättsväsendet, en del är faktiska skillnader i brottsligheten, som har sin förklaring i sociala förhållanden. Det här är en del i den onda spiralen, säger Bagdad Bob.

Bagdad Bob kommer som vanligt med en massa floskler.
– När skall man ta ansvar för sina egna handlingar?
– För att minska invandrarnas del i brottstatistiken skall man inte lagföra dem då för de brott de trots allt står för?

Jag e så förbannat trött på att det alltid är någon annan fel att man är kriminell.

Sydsvenskan

Annonser