Bergsjön ligger högst i landet då det gäller mäns våld mot kvinnor. Under ett år har en kartläggning i Bergsjön gjorts som handlar om att få en bild av våld mot kvinnor, både i nära relationer och hedersrelaterat våld. Bilden som växt fram under utredningens gång har fått politikerna att reagera starkt.

Bergsjön ligger i topp då det gäller polisanmälningar som avser våld mot kvinnor i nära relationer. Jämförelser har gjorts med Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö.
Statistiken sträcker sig från 2002 fram till förra året. Den visar att Bergsjön ligger högst alla år, utom 2005.
– Bergsjön är värst i landet. Det är vad jag har kommit fram till. Det finns mycket som vi måste jobba med, säger Stig Andersson, familjebehandlare på Bergsjöresurser, som gjort rapporten.

När rapporten presenterades för politikerna i Bergsjön blev många både överraskade och chockade av siffrorna. Nu har de manliga politikerna i stadsdelsnämnden skrivit på ett upprop.

  • – Vi måste motverka problemen. Ett sätt är att informera alla föreningar och företrädare för olika etniska grupper, säger Abdullah Yusuf Absuge (s)
  • – Politikerna har också lyft fram frågan på sin dagordning och ställt krav på förvaltningen att fortsätta arbeta aktivt med att nå kvinnofrid i Bergsjön. Den lokala handlingsplanen ska uppdateras och innehålla fler konkreta insatser för att få männen att sluta slå.
  • – Vi behövde göra ett rejält avstamp. Genom uppropet visar vi som politiker att det här är en viktig fråga. Att bara männen har skrivit under är en symbolisk markering. Våldet mot kvinnan är ett mansproblem, säger Linus Löfgren (mp).

Förklaringarna till varför Bergsjön ligger högst i statistiken är många. De flesta, både politiker och tjänstemän, talar om stadsdelens sociala situation med hög arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.

– Vi har ännu inte utrett frågan varför, men det finns inget samband mellan våld i nära relationer och arbetslöshet, anser Stig Andersson.

Han ser snarare förklaringen i den nya mansrollen. När män känner att deras mansroll är utmanad uppstår konflikt. Utmaningen kan till exempel komma från partnern som vill leva mer jämställt.

De olika religösa ledarna har varit inbjudna att delta i stadsdelens arbetsgrupp och pastorn för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Bergsjön anser att för få talar klarspråk om våld i nära relationer.

– Man ska inte sätta plåster på såret utan behandla det istället. Men att tala klarspråk är inte populärt. Jag har mött irritation när jag har gjort det. Vid en föreläsning tyckte en dam att jag smutskastade hennes land.
– Ibland får Kerim Sydby en känsla av att det är fint för myndigheter och politiker att säga att de samarbetar med invandrarföreningar.
– Man måste visa i handling att man vill samarbeta, inte bara tala och vitmåla saker.

Det nyblivna kommulrådet i Göteborg som tidigare var ordförande i stadsdelen Bergsjön säger:

– Rapporten är fruktansvärd. Att det var så stora skillnader i Bergsjön jämfört med andra delar i stan var förvånande, säger Anna Johansson (s).

– Anna har väl haft fullt upp i sin nya roll med att anklaga göteborgarna för att vara rasistiska eftersom de flyr de invandrartäta stadsdelarna.

Bloggpost om att Rasism skrämmer det nya kommulalrådet.

G-P – Bergsjön värst på kvinnovåld
G-P – Pastorn vill höra klarspråk
G-P – Många vet inte vart de ska vända sig

Annonser