Idag startar oppositionen sitt samarbete som ska leda till en valseger 2010. Men Lars Ohly utmanar Mona Sahlin och kräver att de rödgröna ska gå till val på en generösare flyktingpolitik.

Men på en punkt klargör Lars Ohly nu att han vill ge väljarna ett snabbt besked. Det gäller asyl- och flyktingpolitiken, som genom åren orsakat heta konflikter i den rödgröna relationen.

–Socialdemokraterna har ju gått väldigt långt i en restriktiv praktik, som inte stämt med deras allmänna ord om en generös och human flyktingpolitik. S och M har också under lång tid sett till att vi haft samma flykting- politik, oavsett valresultat.

– Lars Ohly anser att oppositionen redan före valet ska ge garantier att en rödgrön regering tänker genomföra ”tydliga och stora” förändringar när det gäller ”flyktingars status och rätt i Sverige”.

–Vi har ett Migrationsverk som arbetar för att utvisa folk, som arbetar för att förhindra att folk får stanna, som till och med vid något tillfälle har firat avvisningar. Det där måste vi göra upp med.

– Detta är bara att tacka och ta emot för Sverigedemokraterna att det röd-gröna regeringsalternativet spelar ut sina kort i invandringspolitiken. Ohly är också redo att lyfta det tidigare kravet på en amnesti för papperslösa flyktingar, något som socialdemokraterna motsätter sig.

–Människor som inte har de fyra sista siffrorna i personnumret lever idag under helt orimliga förhållanden.

Dessa människor är kriminella och har ingen legal rätt att vistas i landet, de skall utvisas ur riket. Kanske dags att göra en drogtest och sinnesundersökning på Ohly i och med detta uttalande. Ohly är en fara för rikets säkerhet och borde interneras och deporteras till Kuba och Guantánamobasen.

– En röst på mp, v eller s är en röst på att dammluckorna kommer att öppnas på vid gavel, att Sverige kommer att bli hela världens socialbyrå om den röd-gröna får makten 2010. Ursprungsbefolkningen i landet tas ingen hänsyn till utan alla som vill komma får komma hit och ta del av vår skattefinansierade välfärd (som snart är en utopi).

SvD – Ohly kräver ny asylpolitik

Annonser