Svenskundervisningen för invandrare (SFI) får underkänt i en ny rapport från Statskontoret. Resultatet av undervisningen ute i kommunerna är för dåligt och var tredje elev är utan betyg efter tre år.

I rapporten, som beställts av regeringen, sägs att de undermåliga resultaten bl.a. beror på lärarbrist och på att man blandar akademiker och analfabeter i undervisningen.

– Men vad i helvete Måna, var inte alla så välutbildade som kom hit och att de inte behövde någon utbildning, det var tredje världens samlade akademiska elit som kom hit och sökte skydd/asyl osv. Det enda som hindrade dessa högvinster att arbeta och försörja sig själva var svenskens innebyggda rasism.

– Vad finns det för arbetsmarknad för en analfabet i ett högteknologist västland (än så länge iaf), vad finns det för arbetsmarknad för en burkabeklädd högvinst från Afganistan? Vad finns det för arbetsmarknad för ett ”vandrande tält” från Somalia?

Har du ljugit för oss skattebetalare/medborgare att alla inte var sk ”taxiläkare”

SvT

Annonser