Dalarnas Tidning 090127

Dalarnas Tidning 090127

– Till pensionär vill jag svara att du får nog börja läsa alternativ media tex bloggar och internetforum för att få svar på dina frågor. De nyanlända Borlängeborna är landets nya muslimska adel och de är befriade från alla krav från samhället. Tänk på att det skall satsas miljonbelopp på att få den nya muslimska adeln skriv och läskunniga. Det är tydligen slut på läkare, rymdingenjörer i tredje världen nu.

Av de nya Borlängeborna är 53 % analfabeter. Borlänge kommun får 465 000 kronor av Migrationsverket vilket motsvarar hälften av kostnaden för kursen för flyktingar som varken kan skriva eller läsa. Även analfabeter i Falun, Gagnef och Säter ska kunna få undervisning i Borlänge.

– Länsstyrelsen bedömde först att Borlänge inte behövde ett särskilt stöd. Det statliga bidraget för flyktingmottagningen räcker, ansåg länsstyrelsen.
Men Migrationsverket beviljar ansökan till hälften. Orsaken är ”den mycket höga andelen lågutbildade i Borlänge kommun, och avsikten att samverka med andra kommuner”.

Dalademokraten – Analfabeter får bidrag för studier
DT

Dalarnas Tidning 090205

Dalarnas Tidning 090205

Till ”Arg Borlängebo” kan jag nog på rak arm svara att du inga svar kommer att få av etablisemanget med Kenneth Persson i spetsen. De här muslimska välutbildade högvinsterna kommer aldrig att gå ihop ekonomiskt för AB Sverige. När över hälften är analfabeter osv.

Dalarmas Tidning

Annonser