Malmöpolisen får stark kritik från de som hade tillstånd att ha en fredlig manifestation den 25 januari på Stortorget i Malmö.

På initiativ av en fristående grupp arrangerades en manifestation mot terrororganisationen Hamas, för Israels rätt till försvar, för fred och frihet för både israeler och palestinier, för trygghet för både israeliska och palestinska barn, mot användandet av civila som mänskliga sköldar. Gruppen hade begärt och fått polistillstånd för sitt möte.

Mot denna samling av fridfulla manifestationsdeltagare ställdes upp en grupp hatfyllda, vilt skrikande motdemonstranter som skanderade både antiisraeliska och klart antisemitiska slagord samt slagord till stöd för terrororganisationerna Hizbollah och Hamas. I gruppen fanns det knivbeväpnade personer, äggkastande provokatörer, någon eller några som valt ölflaskor, smällare och en förmodad slangbomb som tillhyggen. Denna grupp hade inte begärt något polistillstånd för sitt möte, vilket i och för sig inte fråntar dem mötesrätten.

Mellan dessa två grupper, på knappt 15-20 meters avstånd från varandra, fanns en mindre polisstyrka anförd av en ledning som lät bli att ingripa och följa den gällande ordningslagen. Istället för att hävda de fridfulla manifestationsdeltagarnas rätt att nyttja yttrande- och mötesfriheten i enlighet med det polistillstånd man fått, valde polisledningen att ställa sig på bråkmakarnas sida. Kommenderingschefen har sedermera förklarat att man följde sin uppgjorda plan att evakuera denna grupp till en avskild plats. Så länge manifestationsdeltagarna fanns på plats, gjorde polisen inte ens ett försök att mota bort motdemonstranterna bortom ett rimligt säkerhetsavstånd. Någon plan att avvisa den hotfulla gruppen fanns uppenbarligen inte – tydligen förlitade man sig på de laglydiga manifestationsdeltagarnas respekt för polismakten. Ingripandet mot mobben på Stortorget skedde först efter att manifestationsdeltagarna tvingats bort från sin plats framför Rådhuset.

– Än en gång får de som har skaffat tillstånd till sin manifestation fly hals över huvud från mobben som inte delar åsikten.
– Än en gång står polisen som fån och bara tittar på när ett legalt torgmöte blir attackerad av denna odemokratiska mobb.

– Frågan är då vilket värde har ett polistillstånd och löfte om skydd från statsmaktens sida, när måttfullheten och laglydigheten måste ge vika?

– Tar inte polisen och ansvariga lagstiftare/ politiker tag i detta problem med att mötesfriheten hindras osv brakar landet in i anarki med raketfart.

Oavsett om man inte delar åsikterna måste man låta dessa få framföra sitt budskap, detta är en av grundpelarna i en demokrati.

GT Debatt – ”Yttrandefriheten har dött i Malmö”

Annonser