Här är staistik från Smittskyddsinstitutets hemsida. Statistiken visar att bosatt i Sverige sjunker samt att huvuddelen av alla upptäkta fall är importerade. 5 av 10 nyupptäkta med hiv/aids har smittan redan vid ankomst till Sverige. Detta är statistik för januari – september. Som vanligt vill media mörka att vi importerar denna dödliga sjukdom.

– Kanske dags att införa obligatoriska hiv tester i samband med asylansökan.

Sveriges Radio talar inte om hur många ungdomar det handlar om som smittats och hur de smittats.

Smittskyddsinstitutet – hiv infektion
SR Ekot – Fler ungdomar smittas med hiv i Sverig

Annonser