– Telge bostäder ska ta krafttag mot brandterrorn

Med dessa åtgärdrer hopaps Telge bostäder få stopp på alla anlagda bränder: Stängda sopnedkast, magnetlås på portarna och patrullerande väktare.

– Telge bostäder skall även arbeta långsiktigt med brandsäkerhet.

– Även den så kallade ESS-gruppen, som polisen och kommunen startat upp, kommer att arbeta för att stoppa bränderna i kommunen och bland annat kommer ett medborgarmöte hålals den 4 februari.

– Att få tag i mordbrännarna och ställa dem till ansvar för sina handlingar verkar vara av sekundärt intresse. Antagligen flyttar bara bränderna från soprum till andra ställen.

LT – Nu ska bränderna i Fornhöjden stoppas

Annonser