Somaliska män som varit på semester i sitt hemland riskerar att smitta sina fruar med hiv när han kommer tillbaka till Sverige.
– Nu uppmanar Somaliska hälsoteamet alla somaliska kvinnor att vägra ha sex med män som varit i Somalia, så länge de inte hiv-testar sig.

– Men det är stora problem pga att det är svårt för somaliska kvinnor att stå upp för sina rättigheter, eftersom hiv är så tabubelagt i den somaliska kulturen. Det är bara ett fåtal kvinnor som lyckats förmå sina män att hiv-testa sig, trots att kvinnorna är utsatta för livsfara. Skammen kring hiv och uppfattningen att man inte ska använda sig av kondom eller andra preventivmedel gör det svårt för Somaliska hälsoteamet att nå ut med sitt budskap bland somalier i Sverige.

– Det finns även tecken på att det finns somaliska kvinnor som börjat söka tröst genom att missbruka khat. I många somaliska familjer är kvinnan den sammanhållande kraften. Om också kvinnor börjar missbruka khat kommer familjer splittras och värst av alla drabbas barnen.
– Somaliska hälsoteamet möter mycket motstånd när vi informerar om riskerna med hiv och sex. De kämpar också för att få stopp på den könsstympning av unga flickor som fortfarande pågår. Många gånger när vi hållit våra stormöten eller heminformation har vi mötts av stenkastning mot vår personal och man har punkterat däcken på våra bilar.

– En viktig förklaring till de starka känslorna oroad över tecken på att det finns somaliska kvinnor som börjat söka tröst genom att missbruka khat. I många somaliska familjer är kvinnan den sammanhållande kraften. Om också kvinnor börjar missbruka khat kommer familjer splittras och värst av alla drabbas barnen.
Somaliska hälsoteamet möter mycket motstånd när vi informerar om riskerna med hiv och sex. Vi kämpar också för att få stopp på den könsstympning av unga flickor som fortfarande pågår. Många gånger när vi hållit våra stormöten eller heminformation har vi mötts av stenkastning mot vår personal och man har punkterat däck.

– En viktig förklaring till de starka känslorna Somaliska hälsoteamet väcker är att männen vill behålla kontrollen över kvinnornas sexualitet. väcker är att männen vill behålla kontrollen över kvinnornas sexualitet.

Expressen/debatt – sidan 4

Annonser