Rådande konjunkturnedgång beräknas ge Vänersborgs kommun minskade inkomster på 30 miljoner under 2009.
– Det är naturligtvis bekymmersamt, säger kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm.

– Men det drabbar inte familjen Hassan som bloggen skrivit om innan, familjen har sin inkomst tryggad med olika skattefinansierade bidrag.

– I Vänersborg blir det väl som på de flesta håll i landet att det är de gamla som får dyrare avgifter, personaltätheten minskar på olika kommunala inrättningar. Servicen till medborgarna försämras osv, dyrare taxor.

TTELA

Annonser