Hassan med familj

Hassan med familj

Bloggen skall nu göra en beräkning vad denna somaliska storbarnsfamilj kostar skattebetalarna. Enligt SKLs beräkningar ersätter staten kommunerna med 22 % av den egentliga kostnaden för nyanlända ”svenskar”.

– Statlig ersättning för vuxen: 181 400 kr
– Statlig ersättning för barn: 111 400 kr<

Vänersborgs kommun och dess skattebetalare som i detta fall har fått förmånen att ta emot denna ekonomiska högvinst till familj och får av staten ersättning med 4 x 181 400 och 9 x 111 400 kr och tillsammans blir detta 725 600 kr + 1 002 600 kr = 1 728 200 kr

Med tesen att kommunerna ersätts med bara 22 % av de faktiska kostnaderna blir kostnaden för skattebetalarna under introduktionstiden (2-3år) för Hassans familj 7 855 454 kr.

– Nästan 8 miljoner kostar det att hålla igång Hassan och hans familj varav i detta fall skall Vänersborgs kommuns medborgare via kommunalskatten medverka med ca 6 miljoner kronor.
– Hassan har inga planer på att frugan skall förvärvsarbeta eftersom han vill ha ännu mer barn än dessa nio snart tio.
– Hassan tänker försörja sig och sin familj med att utbilda sig till sjuksköterska. Hur lång utbildningstid han räknar med framkommer inte av tidningsartikeln.
– Vad övriga vuxna har för framtidsplaner framgår inte heller.

– Men det troligaste scenariot är att Hassan & co ”somaliseras” dvs njuter av en arbetsfri tillvaro på svenska skattebetalares bekostnad.

TTELA – Hassans trivs bra i sitt nya hem.
Migrationsverket – ersättningar till kommuner

– Bilden kommer från GT när Hassan bara hade en trea att bo i numera har kommunen fixat ståndsmässigt boende åt denna adelsfamilj.
Ps – Det är inga zombier man ser utan det är adelsbarnen. Ds.

Kompletterat: Socialstyrelsen räknar i sin statistik för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) att efter 3 år i landet hamnar min i statistiken som utrikesfödd. I statistiken är man bokförd som ”flykting med introduktionsersättning” de tre första åren i landet

Delar man summan jag fick fram blir månadskostnaden för samhället/skattebetalarna ca 210 000 kr för den här familjen.

– Bloggens förslag till nytt ord som skall införas i SAOL 2009 är ”somalisering” och betyder en arbetsfri tillvaro på skattebetalarnas bekostnad.

Bloggtoppen.se