I en debattartikel i G-P den 30 dec 2008 skriven av de två miljömupparna Bodil Ceballos, talesperson i migrationsfrågor för miljöpartiet och partivännen Tina Ehn, riksdagsledamot från Bohuslän.

Bara tanken på att Migrationsverket ännu mer ska ägna sig åt att med polisens hjälp jaga gömda afghaner, irakier, kongoleser med flera är skrämmande. Redan i år har det varit en av Migrationsverkets prioriterade uppgifter och jakten på de gömda flyktingarna har intensifierats alltmer

– Det är Migrationsverkets uppgift att utvärdera och stoppa asylsökanden som inte har asylskäl. De som är gömda och saknar asylskäl enligt Migrationsverket, undviker lagen och är därför är kriminella, och skall inte vistas i landet. Dessutom skall de inte benämnas ”flyktingar” när de inte bedömts ha flyktingskäl.

Hade det inte varit bättre om regeringen prioriterade att korta handläggningstiderna så att människor på ett tidigare stadium får besked om de beviljats asyl eller ej

– Eftersom merparten an de sk asylsökande slänger sina papper/pass innan ankomst till Sverige fördröjs myndigheternas identitetskontroll, samt vid ett negativt beslut så överklagas Migrationsverkets beslut osv. Denna överklagande process kan hålla på i flera år, oftast fördröjs den av den asylsökande själv, kommer inte till möten, dyker ej upp i migrationsdomstolen osv. Respekten för svenska lagar och myndigheter är lika med noll av dessa asylturister ivrigt påhejade av exempelvis miljötalibanerna och andra vänstergrupper, Röda korset, Amnesty, Rädda barnen mm mm.

G-P – Debattartikel 2008-12-30

Migrationsminister Tomas Billström har fått en replik införd i G-P på miljötalibanernas artikel.

– Vi har en ordning med en rättssäker prövning i domstol som avgör vem som har rätt att få ett uppehållstillstånd i Sverige enligt de lagar och regler som finns.
Reglerna syftar, vilket Ceballos och Ehn mycket väl vet, till att ge dem som flyr undan krig, förföljelse eller andra hot en möjlighet att få skydd i Sverige.

– För att vi ska kunna erbjuda skydd till de som verkligen behöver det kommer det också att vara så att flera av de som söker asyl i Sverige inte kommer att få tillstånd att stanna.

– Asylprocessen kan endast leda till två olika resultat, ett ja eller ett nej på ansökan. Den som får stanna ska så snabbt som möjligt ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själv medan den som inte får stanna så snart som möjligt måste återvända till hemlandet. Annars urholkas på sikt Sveriges möjligheter att bedriva en generös asylpolitik.

Klara besked vad som gäller men tyvärr efterlevs detta sällan.

Vidare står det i Billströms svar:

– Om ett ja och ett nej på en asylansökan får samma konsekvens, det vill säga att personen stannar i Sverige, kan man fråga sig varför vi ens prövar människors asylskäl. Med ett sådant system har vi i praktiken lämnat den reglerade invandringen och accepterat en fri invandring.

– Är detta vad miljöpartiet förespråkar? Anser miljöpartiet överhuvudtaget att den som får avslag på sin asylansökan ska återvända?

Miljöpartiet vill att alla hela världen skall få bosätta sig i Sverige samt ta del av skattefinansierad välfärd från befolkningen, för dem finns det inga gränser eller regler/lagar.

Replik i G-P – Tomas Billström

Annonser