bidragsmyten

När en person med uppehållstillstånd bott i Sverige i två år försvinner alla typer av introduktionsbidrag.

– När penga summan kommunen fått från staten är slut (ca 1,5-2år) kommer personen med beviljad PUT få sin försörjning tryggad av socialbidrag och det är kommunens skattepengar som tas till det på bekostnad på annan kommunal verksamhet, som äldrevård, skola och annan övrig kommunal service till medborgarna drabbas.
– Enligt SKL:s beräkningar ersätter staten endast 22 procent av de faktiska kostnaderna för en flykting under introduktionen.

– En vuxen ersätts med 181 400 kr och med 22 % formeln är den egentliga kostnade för den mottagande kommunen 824 545 kr under introduktionen (2 år).

– Det tar i genomsnitt mer än sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. För kvinnor är mediantiden över tio år. Sysselsättningen bland utrikes födda är cirka 10 procentenheter lägre än bland inrikes födda, den öppna arbetslösheten mer än dubbelt så hög

– Att utbytet av svenskar till förmån för tredje världens befolkning kostar oss skattebetalare 100 – 150 miljarder varje år låter inte osannolikt.

Tidningsartiklar:
Dalademokraten – Myter att slå hål på.
DN – Bonus till flyktingvänliga kommuner 2007-07-17
DN – Vi satsar 2 miljarder på snabbare integration.
Migrationsverket– Ersättningar till kommuner

Annonser