Trygghet och tradition. Två honnörsord för Sverigedemokraterna. När vi avslutar studiecirkeln är en majoritet av deltagarna överens om att partiet framför allt vill stoppa ett mångkulturellt samhälle. Partiet vill upprätta ett slags gemensam nationell identitet

– Den här slutsatsen drog studiecirkeldeltagarna i Borlänge som gått en cirkel i ABFs regi om Sverigedemokraterna. Då kan man ställa sig frågan vad det är för främlingsfientligt/nazistiskt i Sverigedemokraternas partiprogram.

– Även folkpartiets integrationspolitiske talesman Maurico Rojas drog samma slutsatser redan i slutet av september 2006.
Debattartikel i Expressen – Sd är inte högerexremister eller invandrigsfientliga.

– Den centrala frågan är om Anders Kampl förstår principen om alla människors lika värde. Detta är ett centralt begrepp i ett demokratiskt samhälle.

– Man får nog skilja på allas lika värde och allas rätt att bosätta sig i Sverige och ta del av vår gemensamma skattefinansierade välfärd, självklart kravlöst. Jag har aldrig hört att Sd ifrågasatt om att alla inte har samma människovärde.

– Han kan tänka sig hämta arbetskraft från forna öststaterna eftersom de är kulturellt närmare oss. Vad är det för fel på dem som bor i andra världsdelar? Anders blir mig svaret skyldig.

– Statistik visar på att det åtgår 2,14 importerade kvinnor från Asien (MÖ, Afganistan, Irak) för att komma upp i samma beskattningsbara inkomst som tex en finsk född kvinna. Sen ska man ha i åtanke att två kvinnor kommer att i framtiden kosta dubbelt så mycket i välfärdssystemet ( sjukvård/tandvård/omsorg/pensioner) än vad en invandrad finsk kvinna gör.
– Invandring från Afrika och Asien är som ren ”rädda pensioner” invandring en myt för all statistik visar på att det kostar så mycket mer för skattebetalarna än vad det tillför. Det afrikanska ”invandrar kollektivet” tjänar ca 60% av vad en svenskfödd gör och invandrare med ursprung från Asien tjänar i ca 50% i förhållande till en svenskfödd.

Tidigare bloggpost om hur inkomsterna fördelar sig i Sverige beroende på vilken världsdel man invandrar från.

– Om det är invandring för att rädda framtida pensioner är bidragsinvandringen av analfabeter från tredje världen rena ”ebberöds bank”, det kostar mer än vad det smakar.

Främlingsfientliga personer odlar olika myter om invandrare

kostar-for-mycket

– Enligt SCBs senaste statistik går ca 62 % av allt ekonomiskt bistånd som kommunerna betalar ut till utrikesfödda/flyktingar. Det är inte staten som drar det tyngsta strået i stacken när det gäller den misslyckade invandringspolitiken utan det är enskilda kommuner som har de största kostnaderna. Han glömmer att nämna vad SFI kostar tex.
– Tänk att man har siffror från 2005 när 2007 års siffror har funnits att beskåda ett bra tag.
– Det är väl inte så konstigt att invandrare från Afrika och Asien inga jobb får i ett högteknologiskt västland. När de knappt kan läsa och skriva hur ska de då kunna sköta en datastyrd industrirobot.
de-ar-kriminella

– Här är aktuell brottstatisktik från BRÅ som visar på den ”lilla över representationen” på ca 500 % på våldtäkt/försök till våldtäkt. Rån är ”bara ” över representationen 410%, stöld i butik/varuhus är det ”bara” 380 % över representation, Olaga hot ”bara” 380 % osv osv.

Läsvärt är textmassan i botten på BRÅs statistik. Den borde debattören läsa innan han skriver sådan här smörja.

– Både Expo och ABF borde uppdatera sitt studiematerial som de tillhandahåller till sina studiecirklar.
– Att denna debattör får skriva sådan här smörja och osanningar i en tidning samt att inte bli ifrågasatt är skandal.
-Lever den här debattören som han lär? – Låter han sina barn gå i skola med ”hela världen” i klassrummet där svensktalande barn är i minoritet, bor han i bostadsområde med alla dessa araber och somalier som han vurmar så starkt för?

DalaDemokraten – Myter att slå hål på.

En mycket bra kommentar som finns i anslutning till de fyra debattartiklarna.
kommentar-fran-finland

Annonser