– I det rika Södertälje är varje invånare skuldsatt med ca 100 000 kr. Enligt SCB:s lista över landets 290 ­kommuners låneskuld utslagen per kommuninvånare ligger Södertälje i topp med den största skulden per in­vånare – nästan 100 000 ­kronor.

Publicerat i LT den 23 december:
– Skatteintäkterna för i år och nästa år kommer att skrivas ner med med 34 miljoner kr, det flaggar de styrande med för Södertäljes del.

– Enligt en rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer Södertälje att tappa 19 miljoner kronor i minskade skatteintäkter i år och 15 miljoner mindre nästa år än vad kommunen räknat med i sin budget.
– En av åtgärderna enligt Anders Lago (s) är att söka undvika att dra ned på verksamheterna och i stället se över alla kringkostnader som kurser, konferenser, tidningsprenumerationer och liknande.

LT med läsarkommetarer.

– Trycksvärtan hann knapp torka förrän man läser detta i samma tidning.

Publicerat i LT 24 december:
– De tre familjecentrumen i stadsdelarna läggs ned och slås samman till en central enhet. Det förebyggande arbetet bland unga minskar. Så detta vis skall politikerna spara pengar.
– Anledningen till att det skall dras in på denna verksamhet är att kostnaderna ökar för institutionsplaceringar av barn och unga att öka. Vid senaste delårsbokslutet stod detta för nästan hälften av social och omsorgsdsnämdens rekordunderskott på 100 miljoner kom från denna verksamhet.
– Nu skall dess verksamhet centraliseras till centrala Södertälje.

– Familjecentrum ska också dra ned på det förebyggande arbete till förmån för biståndsbedömda insatser.

– Vad menar kärringen?

På så sätt ska de dyrbara placeringarna minskas.
– Vi hoppas komma åt ungdomarna tidigare, i dag kommer vi ofta in för sent, säger nämndens ordförande Rose-Marie Jacobsson (s).

– När familjecentrum bildades för åtta år sedan var det just för att minska placeringarna av barn och unga. På familjecentrumet skulle man tidigt olika kanaler som, förskola, skola eller annan lokal verksamhet kunna komma i kontakt med barn och barnfamiljer som riskerade att få problem.
– Den linjen överges nu och i stället ska familjecentrum lägga ned 75 procent av arbetet på biståndsbedömda insatser och 25 procent på förebyggande.

LT med läsarkommentarer.

Annonser