– Borlänge kommun vill se fler personer med utländsk bakgrund i verksamheten. Ett förslag till riktlinjer för etnisk mångfald ska bana väg för en ökad mångfald. Bland annat är kommunen beredd att ordna bönerum på vissa arbetsplatser.

– Bland annat ska kommunen som arbetsgivare se till att arbetsförhållanden passar alla anställda oavsett etnisk tillhörighet. Anpassning av arbetsförhållanden kan innebära aktiva åtgärder inom exempelvis semester, annan ledighet, pauser, klädsel och mat på arbetet.

– Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en etnisk och kulturell mångfald tillför arbetsplatsen. Vi ser gärna därför sökande som kan bidra till detta.

– När ska politikerna bytas ut muslimer?
– Ska Borlänge bli den första islamistiska kommunen i landet?
– Ska ”bönestunderna” bekostas av arbetsgivaren ? dum fråga, klart muslimerna ska ha betalt för detta.

Dalarnas Tidning

Annonser