Göteborgs-Postens krönikör Gert Gelotte har en krönika skriven om de sk ”papperslösa”.

Han var blind på ena ögat och nästan blind på det andra. En äldre man. Utan papper i Sverige. För ett halvår sedan sökte han hjälp på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Där konstaterades grå starr, grumling av linsen. Sådant opereras rutinmässigt med mycket bra resultat.
Men som papperslös lever mannen rättslös. Vården betraktar honom som turist och kräver full betalning. Dock utmärker sig Sahlgrenska sjukhuset och Västra Götalandsregionen för humanitet. Papperslösa får ”vård som inte kan anstå” utan att behöva betala. Så är det inte i hela Sverige. Inte ens de papperslösas barn har rätt till vård!
Barn som fått avslag på sin asylansökan får sjukvård – i väntan på avvisning. Barn i familjer som aldrig sökt uppehållstillstånd men som lever och arbetar i Sverige ändå, det finns flera tusen, har däremot inga rättigheter.

– Jag förstår inte varför dessa kriminella, illegala invandrare skulle ha rätt till gratis, skattesubventionerad vård.
– Detta är ett hån mot de som lever legalt i landet och betalar sin skatt. Detta jävla vurmande för illegala i landet står mig lång upp i halsen särskilt när vi skattebetalare ska stå för notan samt att dessa illegala ska ta upp vårdkapacitet i vården.
– Sverige ska visst vara ”hela världens sjukstuga” samt socialbyrå. Ska vi vara en sk rättstat så måste Svea Rikes lag gälla och finns inte stöd av lagen att vistas i landet ska man UT!

G-P

Annonser