Under gårdagen debatterades invandringspolitiken i moderaternas framtidskonvent. Det nya förslaget på invandringspolitiken röstades igenom med en majoritet av ca 2/3 av ombudens röster.
En regeringstillsatt utredning om integrationspolitiken blir klar i början av nästa år, därefter följer remissrunda och förhandlingar mellan allianspartierna. Huvudpunkterna i förslaget som nu ska användas som ”inspel” bland de övriga borgerliga allianspartier är följande:

– Varje asylsökande ska erbjudas plats i anläggningsboende (ABO)
– Den som väljer eget boende (EBO) får lägre ersättning.
– Den som väljer eget boende i överetablerade kommuner får ingen ersättning.
– Kontrakt där den enskildes ansvar och samhällets stöd framgår ska upprättas.
– SFI ersätts av startssvenska. Studier i svenska anpassas till arbete eller utbildning.
– Lättare att återvända. Den som arbetat och betalat skatt ska kunna ta med sig sina förmåner.

Det återstår att se vad som blir av dessa förslag när de väl skall behandlas i regering/riksdag. Antagligen blir det väl som vanligt väldigt uddlösa förslag när de väl skall klubbas igenom.

– Den kravlösa bidragsinvandringen av främst ointegrerbara muslimer från tredje världen lär fortsätta med oförminskad intensitet nästa år. Dammluckorna står vidöppna i ”hela världens socialbyrå”.
– Sen ska man komma ihåg att regeringen räknar med att ca 37 000 nya arbetskraftsinvandrare (utanför EU) skall komma 2009, hur dessa skall få ”riktiga jobb” i landet samtidigt som varslen av svenska arbetare står som spön i backen dagligdags får jag inte riktigt kläm på.

SvT
SvD
DN

Fördubblad invandring efter ny lag – G-P 08-09-23

Annonser