Aftonbladet har en omröstning om halal-tv med rubriken ”Är det fel av SVT att göra Halal-TV?”

omrostning-aftonbladet

Aftonbladet har även en läsvärd debattartikel ”Halal-TV är en skymf” där debattörerna skriver: Med Halal-TV tar SVT ställning för utpräglade religiösa värderingar

Aftonbladet

Även Expressen har en debattartikel med rubriken ”Halal-tv döljer vår verklighet”.

SVT låter tre företrädare för politisk islam göra sin religiösa plikt genom att leda programmet ”Halal-tv”, skriver Sara Mohammad, ordförande för riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Här talar hon med två kvinnor som lever under dödshot: Rahna och Layla. ”Efter allt jag har upplevt så tycker jag att kvinnorna i ”Halal-tv” borde tala om hur sanningen verkligen ligger till”, säger Layla.

Nu har en nystartad namninsamling/upprop startats för att stoppa Halal-tv

SVT finansieras med licenspengar och skall därför vara opartiskt och neutralt. Idén med Halal-tv är ett totalt haveri för trovärdigheten hos det så uppblåsta ”public service”-företaget.
Sekularismen, de lika rättsvillkoren för könen och yttrandefriheten – inkl. den viktiga friheten att få kritisera religionerna – har uppnåts genom en lång kamp som har bedrivits av tappra människor genom flera sekler. Kampen har handlat om att religioner inte ska styra lagstiftningen, att religioner inte skall kunna avgöra vilka värderingar som är att betrakta som anständiga, och att religionerna inte heller skall diktera de beteenden som gäller i det offentliga umgänget. Det är därför helt oacceptabelt att det nu propageras i SVT för en religion som kränker kvinnor och värdesätter dem som mindre än män.
Detta program är ett hån mot hundratals kvinnor som är tvungna att bära slöja mot sin vilja i Sverige.
SVT kan inte behålla sin trovärdighet som ”public service”-företag om inte det ensidiga propagandaprogrammet Halal-tv stoppas.
Sincerely,

Annonser