muslimer-i-boden

Den muslimska kravmaskinen önskar (kräver) nya större lokaler i Boden. Adelsföreningen i Boden har precis lämnar in en namnlista till kommunen där medlemmarna vill ha en större föreningslokal i kommunal fastighet. Föreningen vill utvidga sin verksamhet med integration, informationsverksamhet om vilka rättigheter och skyldigheter den nya adeln har i samhället. Även viss svenskundervisnig samt aktiviteter för kvinnor och barn står på dagordningen med en större lokal.

I den nuvarande lokalen finns finns inga möjligheter för kvinnor och barn att deltaga och nu vill de ha en lokal med kök dvs någonstans där de kan förvara kvinnor och barn.

NSD 2008-09-16

Annonser