Som bloggen tagit upp tidígare är Borlänge en kommun i kris. Socialbidragskostnaderna skjuter i höjden och för 2008 och de tre kommande åren är behovet av extra pengar till socialbidrag i Borlänge kommun stort. Socialnämnden prognoserar med 70 miljoner extra i socialbidragskostnader för i år samt de tre kommande åren.

Socialnämnden fick i ett första skede krav på att spara 17 miljoner kr av deras budget på 190 miljoner. Men efter förhandlingar har en majoritet av politikerna i socialnämnden ställt sig bakom besparingar på 5 miljoner kr.

– Av dessa 190 miljoner kr som finns i socialnämndens budget är 26 miljoner kr i utgifter som inte är lagstyrd. 26 miljoner kr är vad som politikerna har att ”spela med”.

– Socialbidragskostnaden för Borlänge var 2007, 75 miljoner kronor och för 2008 behövs ett extra tillskott på 8 – 9 miljoner kronor.

Enligt Socialstyrelsens databank för 2007 gick 24,3 miljoner av kommunens totala försörjningstöd (socialbidrag) till ”Introduktionsersättningar” till ”Nya Borlängebor”.

Väntar på bussen till SFI?

Nya Borlängebor i väntan på bussen till SFI?

363 ”Nya Borlängebor” invandrade 2007 och av dessa var det 70-75 stycken som anmälde sitt intresse till att lära sig svenska på SFI.

Cozmoz: Ett projekt för ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet. Under 2008 satsade kommunen 2 miljoner kronor på detta projekt och ett 50-tal ungdomar har funnits i verksamheten under året. I sparförslaget dras alla pengar till detta projekt in. Nämnden föreslår även att man drar in en kuratorstjänst på ungdomsmottagningen med en besparing på 670 000 kr.

– Sänkta ersättningar för försörjningsstöd (socialbidrag) ger en besparing på 1 miljon kronor.

– Borlänge kommun har valt att betala mer i ett högre fast bidrag eftersom det varit mindre möjligt att få extrapengar för speciella åtgärder. Men nu föreslår nämnden att Borlänge går ner till den statliga normen.
– Föreningsbidraget till bland annat Ria, Verdande och Länkarna blir lägre än i år enligt förslaget.

Vänsterpartistisk insändare om att kommunen skall dra in instruktörerna till de synskadade och hörselskadade.

Tidigare bloggpost:Borlänge en kommun i kris

Dalarnas Tidning:Ungdomar drabbas hårt av besparingarna

En insändare i Dalarnas Tidning vill att politikerna avstår sitt arvode, på torsdag sammanträder kommunfullmäktige i Borlänge och politikerna kunde dra sitt strå till stacken, inte minst för att visa allvaret i situationen. Avstå frivilligt från arvodena denna kväll. Då sparas några tusen kronor.

Här är en kommunpolitiker i Skövde som skänker sitt mötesarvode till brottsofferjouren bla. Detta fanns i SLA (Skaraborgs Läns Alelhandha) 2008-10-04 finns ej som webtidning.

skanker-bort-arvodet

– Bloggen lär återkomma om Borlänge när besluten på besparingar och vem/vilka grupper som blir drababde av sparivern.

Annonser