Gnesta kommun har i dagarna skrivit på ett nytt avtal med polisen för att öka tryggheten i kommunen. Målen för avtalet är bland annat att:

• Medborgare och företagare i Gnesta kommun ska känna sig trygga.
• Antalet uppklarade brott ska öka.
• Uppföljning ska ske regelbundet och utvärderas.
Avtalet syftar till att få en bättre samverkan för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

– Drogproblematik, skadegörelse/klotter, trafik samt säkerhet och socialtrygghet är de fyra fokusområden som avtalet hoppas kunna ge ett bättre samarbete omkring.
– Gnesta är en trygg kommun att vara i, men ändå måste vi öka tryggheten för att fler ska kunna känna sig säkra, det är en fråga om livskvalitet, säger Henric Sörblad, kommunstyrelsens ordförande i Gnesta till kommunens hemsida.

– Vad händer i landet? ska man behöva tecka avtal med polisen för att känna trygghet i sitt land/kommun.
– Eftersom polisen inga avtal har så klaras bara ca 6% upp av alla anmälda brott och kanske är brist på avtal med olika samhällsaktörer som fattas för att få upp statisktiken.
LT

Annonser