Landets ”Nya adel” ska bygga en ny moské i Malmö. Redan nästa år kan Ahmadiyyaförsamlingens nya moské med plats för 500 personer stå klar utanför Jägersro, Malmö.

Den här ”adelsfamiljen” är en av 73 inriktningar inom islam. Bakgrund härstammar från Indien. Huvuddelen av församlingens cirka 250 medlemmar i Malmö har pakistanskt ursprung.
– Moskén får två avdelningar, en för kvinnor och barn och en för män, säger Kareem Lone i församlingen, som är en av de ansvariga för mosképrojektet.

– Igår klubbade tekniska nämnden förslaget till detaljplan för området där moskén ska byggas.
– Det var inga politiska kontroverser, alla är överens, säger Anders Törnblad, mp.
Däremot tror han att sverigedemokraterna kommer att gå i taket när ärendet tas upp i kommunfullmäktige.
– De kommer naturligtvis att vilja göra en grej av detta. De har ju inte så gott om frågor och tar de halmstrån de kan hitta.
Malmö City

– Man undrar hur 250 medlemmar kan ha råd att bygga denna moské.

Annonser